Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2018 09:31 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
11.06.2018 19:39 Informacja z otwarcia ofert
05.06.2018 12:16 Informacja z otwarcia ofert
25.05.2018 20:28 Załaczniki do SIWZ
25.05.2018 20:07 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
25.05.2018 20:06 Ogłoszenie o zamówieniu
25.05.2018 20:01 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
24.05.2018 15:02 Informacja o unieważnieniu postępowania w części I
18.05.2018 10:12 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
18.05.2018 10:12 Modyfikacja treści SIWZ
17.05.2018 16:17 Załączniki do SIWZ
17.05.2018 16:16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
17.05.2018 16:15 Ogłoszenie o zamówieniu
16.05.2018 18:29 Informacja z otwarcia ofert
15.05.2018 17:30 Wzór umowy
15.05.2018 17:29 Załącznik Nr 1 do zapytania
15.05.2018 17:28 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec”
11.05.2018 14:17 Wyjaśnienie treści SIWZ
11.05.2018 14:14 Informacja z otwarcia ofert
09.05.2018 18:53 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
30.04.2018 12:12 Załączniki 1-7 do SIWZ, dokumentacja techniczna, przedmiary
30.04.2018 11:50 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
30.04.2018 11:49 Ogłoszenie o zamówieniu
28.04.2018 11:02 Wyjaśnienie treści SIWZ - uzuupełnienie
27.04.2018 20:02 Wyjaśnienie treści SIWZ
17.04.2018 12:48 Informacja z otwarcia ofert
11.04.2018 19:38 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.04.2018 10:41 Załączniki do SIWZ
04.04.2018 10:40 Ogłoszenie o zamówieniu
04.04.2018 10:40 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

1 2 3 następna