Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.08.2018 15:22 Edytowalna wersja załączników
14.08.2018 15:21 Załączniki do modyfikacji SIWZ
14.08.2018 15:20 Modyfikacja treści SIWZ
14.08.2018 15:19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
14.08.2018 15:18 Wyjaśnienia treści SIWZ
24.07.2018 12:20 Załączniki do SIWZ
24.07.2018 12:17 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
24.07.2018 12:16 Ogłoszenie o zamówieniu
09.07.2018 14:15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
06.07.2018 11:16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
21.06.2018 19:31 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
15.06.2018 09:31 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
11.06.2018 19:39 Informacja z otwarcia ofert
05.06.2018 12:16 Informacja z otwarcia ofert
25.05.2018 20:28 Załaczniki do SIWZ
25.05.2018 20:07 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
25.05.2018 20:06 Ogłoszenie o zamówieniu
25.05.2018 20:01 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
24.05.2018 15:02 Informacja o unieważnieniu postępowania w części I
18.05.2018 10:12 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
18.05.2018 10:12 Modyfikacja treści SIWZ
17.05.2018 16:17 Załączniki do SIWZ
17.05.2018 16:16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
17.05.2018 16:15 Ogłoszenie o zamówieniu
16.05.2018 18:29 Informacja z otwarcia ofert
15.05.2018 17:30 Wzór umowy
15.05.2018 17:29 Załącznik Nr 1 do zapytania
15.05.2018 17:28 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec”
11.05.2018 14:17 Wyjaśnienie treści SIWZ
11.05.2018 14:14 Informacja z otwarcia ofert

1 2 3 następna